PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Chciałbym serdecznie podziękować całej naszej drużynie za godną postawę na ostatnim ligowym turnieju, za walkę, serce, nieustępliwość, za wielki wysiłek jaki włożyliście w ten turniej. Panowie wyrazy uznania.Dziękuję także naszym niezastąpionym „dziewczynom” sędzinom Lucynie, Ewie, Ani za trud i zaangażowanie podczas ostatniego wyjazdu.

POKAZY W RZESZOWIE

W dniu 8-go czerwca z okazji jubileuszu 5-lecia powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego na hali Zelmer w Rzeszowie drużyna nasza rozegrała mecz pokazowy m.in. dla studentów i pracowników UR, dzięki czemu mogliśmy rozpropagować rugby na wózkach w naszym regionie.

Facebook